Program, Övrigt

September

Teaterkurs för ungdomar och vuxna
Hemse, tisdag 11 september kl. 19:00 - måndag 12 november kl. 21:00

Oktober

Fråga en arkivarie
Hemse, måndag 22 oktober kl. 13:00

Röda Korset
Almedalsbiblioteket, torsdag 25 oktober kl. 19:00 - kl. 20:00

Familjelördag
Hemse, lördag 27 oktober kl. 12:00

November

Söndagsöppet
Gråbobiblioteket, söndag 4 november kl. 14:00 - kl. 16:00

Söndagsöppet
Gråbobiblioteket, söndag 18 november kl. 14:00 - kl. 16:00