Program, Föreläsning

Februari

Humanisternas föreläsningsserie: Knut Stahle
Almedalsbiblioteket, onsdag 1 februari kl. 18:30 - kl. 20:00

Bevara, vårda, bruka utveckla.
Klintehamn, torsdag 23 februari kl. 19:00 - kl. 20:45