Filosoficafé - Självet

Kategori: Övrigt
Plats: Almedalsbiblioteket, Foajén
När: tisdag 3 november kl. 17:00 - kl. 18:45
Arrangör: Almedalsbiblioteket i samarbete med ABF Gotland och SSFP

Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att i dialog undersöka frågeställningar och begrepp för att vidga sina perspektiv och söka nå djupare kunskap. Vi undviker filosofiskt snåriga begrepp. När vi filosoferar med andra ställer vi de stora frågorna och ger oss tillsammans ut i det okända. Inga förkunskaper krävs. Allt du behöver är nyfikenhet, öppenhet och egen erfarenhet.

3 november - Självet
Självet, som en inre kärna av vem jag eller du är, tänker nog de flesta av oss att vi har. Kanske som en grupp egenskaper, ett gäng värderingar, minnen och erfarenheter. Däremot är det nog inte helt klart exakt hur väldefinierat eller stabilt det där självet är. Självet kanske är en del som alltid tydligt funnits med oss, eller istället en pågående och ombytlig process inom oss själva. Hur påverkas självet av vår omgivning? Har vi med oss ett själv genom livet? Kan vi ha flera själv samtidigt?


Biblioteket bjuder på fika.
Kom i god tid då det är begränsat antal platser.
Varmt välkommen!

Colorful Leaves Sharing Poster (1) (002).jpg