Måla & färga

Kategori: Utställning
Plats: Klintehamn
När: måndag 9 mars kl (Hela dagen) - onsdag 8 april kl (Hela dagen)

Kan man måla med mjölk? Hur fungerar äggoljetempera? Och går det att färga sitt eget garn med hjälp av vanliga växter? En utställning av Slöjd- och formkonsulenterna från Gotlands Museum.