KUSTLIV – ett forskningsprojekt i text och bild

Kategori: Utställning
Plats: Hemse
När: måndag 1 juli kl (Hela dagen) - lördag 31 augusti kl (Hela dagen)

Ett projekt med etnologisk utgångspunkt som bedrivs i samarbete mellan Gotlands museum och Uppsala universitet, Campus Gotland.
Kustliv har anknytning till forskningsprogrammet Hållbara besök.

Projektgruppen består av Birgitta Strandberg-Zerpe, Gotlands museum, Tommy Söderlund, Landsarkivet och Carina Johansson, Campus Gotland.

Affischbild Ingrid Jansson Kustliv.jpg