GotlandsMusikens Brass

Kategori: Musik
Plats: Roma, Roma bibliotek
När: fredag 25 januari kl. 14:00 - kl. 14:45
Arrangör: Roma bibliotek

Välkommen på konsert med GotlandsMusikens Brass! Fika finns att köpa till självkostnadspris.