GotlandsMusikens Brassensemble

Kategori: Musik
Plats: Slite
När: måndag 9 december kl. 14:00 - kl. 15:00
Arrangör: GotlandsMusiken och Slite bibliotek

Konsert med GotlandsMusikens Brassensemble. Gratis inträde. Fika till självkostnadspris.