Program

September

Bokcirkel
Läsecirklar, Hemse, onsdag 14 september kl. 14:00

Oktober

Bokcirkel
Läsecirklar, Hemse, onsdag 12 oktober kl. 14:00

November

Bokcirkel
Läsecirklar, Hemse, onsdag 16 november kl. 14:00

December

Bokcirkel
Läsecirklar, Hemse, onsdag 14 december kl. 14:00