Biblioteken på Gotland öppnar upp sina verksamheter från och med på tisdag, den 26 januari.

Öppnandet sker med pandemilagen som begränsning, det är viktigt att biblioteken inte används som mötesplats där man träffas och umgås.

-Vi vill poängtera att vi fortfarande inte är någon mötesplats trots att vi nu öppnar och  kommer att erbjuda service i form av utskrifter och lånedatorer (max 1 timme/användare), säger Heléne Linder, chef för Almedalsbiblioteket.

Så här kommer det att fungera på biblioteken:

· Dagstidningar kommer återigen vara tillgängliga för allmänheten men ej tidskrifter.

· Avstånd är viktigt, det vill säga utglesade platser, alternativt enstaka sittplatser.

· Utskriftsservicen är tillgänglig.

· Forskarrummet på Almedalsbiblioteket är tillgängligt 1 tim/användare/dag.

· Fortsatt utlämning av bokpåsar för låntagare som inte vill gå in i biblioteket själva.

· Fortsatt ingen programverksamhet.

· Avstånd mellan datorer, det vill säga begränsat antal datorer på Almedalsbiblioteket.

· Kungliga Bibliotekets tidningsarkiv öppet med begränsad tidsbokning (1 tim/användare).

· All personal kommer att använda visir.

· Plexiglas kommer att finnas vid diskarna.

· Bokbussen fortsätter med bokpåsar, det vill säga inga besökare får gå ombord på bokbussen,

Klicka här här att komma till distriktsbibliotekens webbplats:
Biblioteken på Gotland

Uppsala universitets studenter och forskare bör inte förlägga studier/forskning till bibliotekets lokaler, om inte särskilda behov finns.Särskilda rutiner finns för studenter och personal vid campus Gotland. För mer information se ub.uu.se

Distriktsbiblioteken kommer i mån av tid erbjuda utlämning av bokpåsar. Kontakta ditt bibliotek för att boka.

Almedalsbiblioteket kommer fortsatt även erbjuda nedanstående service;

Utlämning av bokpåsar 

Vi kan erbjuda ”Gott & Blandat” i litterär form. Du mailar, alternativt ringer oss och meddelar vilken kategori av påse du önskar, anger ditt lånekortsnummer sam när du önskar hämta.

Varje påse innehåller 5-10 böcker/filmer/spel utifrån valt tema. Lånetid varierar (se kvitto i påsen). Lämna tillbaka i inkastet på baksidan av biblioteket.

Du kan i vanlig ordning reservera böcker via vår söktjänst på hemsidan, när du fått bekräftelse kan du kontakta oss via mail eller telefon för att bestämma när du vill hämta din reservationspåse. Detta gäller även för kurslitteratur.

Vår utlämningstid är : Helgfria dagar kl.14:00, andra tider endast efter överenskommelse
Digitalt möte med bibliotekarie

Du kan ringa 0498-299000 alternativt maila info.almedalsbiblioteket@gotland.se om för kortare referensfrågor, boktips, omlån m.m.

Vill du ha ett längre möte med bibliotekarie (gäller även studenter och personal Uppsala Universitet) sker detta digitalt. Ange digitalt möte i ärenderaden på mail till info.almedalsbiblioteket@gotland.se och föreslå några tider som passar dig, vad ärendet rör sig om samt om vi kan nå dig på något telefonnummer. Du måste i så fall se till att du har en enhet utrustad för detta.

Kategorier 

Svårt att välja? Vi kan plocka ihop ett urval enligt kategorierna nedan:

Barnbokspåse (Små, mellan, större barn)

Filmpåse (DVD)

Lyrikpåse

Feel-good-påse

Deckarpåse

Fantastikpåse

Sällskapsspelspåse

Ljudbokspåse

Talbokspåse

TV-spelspåse (PSP3, PSP2, PSP4, Xbox, Xboxone, Nintendo swich, Wii)

Biografipåse

Kokbokspåse

Hantverkspåse

Take-away-pyssel (erbjuds i begränsad omfattning på vissa tider, se instagram @bibliotekenpagotland)

Musikpåse (CD-skivor)

Gotlandicapåse