Ändrade rutiner med anledning av lokala restriktioner för RG utifrån Folkhälsomyndigheternas allmänna råd

Efter noga övervägande har vi, enhets- och avdelningschef i samråd med smittskyddsläkare och förvaltningsledning på Region Gotland samt representanter för Uppsala Universitetsbibliotek, fattat följande beslut utifrån säkerhet för besökande, personal samt bidra till minskad smittspridning på Gotland. Nya rutiner gäller med omedelbar verkan och tills nya instruktioner kommer. Det är otroligt viktigt att alla känner sig trygga, vi har alla olika upplevelser av situationer. Det finns inget facit för nuvarande situation varför vi ber om tolerans kring att rutiner och beslut snabbt kan komma att ändras. Vi kommer kontinuerligt behöva lägga ut ny information på våra hemsidor. Alla vi bär enskilt ett stort ansvar att hålla avstånd, till varandra och ute i samhället samt att följa folkhälsomyndighetens råd. Tillsammans kan vi klara oss genom denna annorlunda situation.

Fortsättningsvis kommer samtliga bibliotek inte längre erbjuda tjänster som kräver längre tids vistelse men det är beslutat att biblioteken fortfarande ska hålla öppet men med begränsad service. Detta innebär i praktiken att låntagare erbjuds komma till biblioteket för att låna men inte uppehålla sig i lokalerna. Undantag är Almedalsbiblioteket som under sin pågående mattrenovering helt kommer hålla biblioteksrummet och foajén stängt (gäller ej studenter plan 3) november ut. Caféverksamheten förfogar över del av foajén och kommer där hålla öppet vissa tider. Caféverksamhetens kunder kommer ledas in via ytterdörr (markeras med plastband). Bibliotekets del i foajén kommer vara öppet (snurrdörren) endast under utlämning av bokpåsar, i detta område ingår dags- och tidskrifter som inte kommer vara tillgängliga under november månad.  

Almedalsbiblioteket

Distriktsbiblioteken

Stängda biblioteksrum och del av foajé på Almedalsbiblioteket med viss bibehållen service pga. pågående mattläggning (plan 2) i kombination med Covid. Caféverksamheten förfogar över del av foajén och kommer där hålla öppet vissa tider. Caféverksamhetens kunder kommer ledas in via ytterdörr (markeras med plastband). Bibliotekets del i foajén kommer vara öppet (snurrdörren) endast under utlämning av bokpåsar, i detta område ingår dags- och tidskrifter som inte kommer vara tillgängliga under november månad. 

Våra låntagare är välkomna att låna men därefter inte uppehålla sig i biblioteksrummet

Fråga biblioteken på Gotland, ring 0498-299000 alt. mejla info.almedalsbiblioteket@gotland.se om man vill beställa bokpåsar (se nedan alternativ), få boktips, ha referenssamtal via telefon, omlån mm

Grupprum stängs av. Stolar och sittplatser som går att ta bort flyttas undan. Andra sittmöbler som inte går att ta bort spärras av

Studenter och personal vid Uppsala Universitet erbjuds under november månad när Almedalsbiblioteket är stängt tillträde till plan 3 enligt ordinarie öppettider. Från fredag 13/11 når samtliga studenter biblioteksrummet via entréerna plan 3 med hjälp av sina passerkort. Information till studenter sker via Campus Gotland. Studenter använder med fördel den digitala tjänsten ”fråga biblioteket” via Uppsala Universitetsbiblioteks hemsida.

Vi stänger av allmänna datorerna och kopiatorer

Vill du ha ett längre möte med en bibliotekarie (gäller även studenter och personal Uppsala Universitet) kan detta ske digitalt? Skriv digitalt möte i ärenderaden på mejl info.almedalsbiblioteket@gotland.se och föreslå några tider som passar dig, vad ärendet rör sig om samt om vi kan nå dig på något telefonnummer

Återlämning av böcker sker via bokinkast i möjligaste mån. Detta innebär i praktiken att bokinkastet måste tömmas mer frekvent än tidigare

Du kan i vanlig ordning reservera böcker via vår söktjänst på hemsidan, när du fått bekräftelse via mejl, kontaktar du oss (0498-299000) och bestämmer när du vill hämta din reservationspåse. Detta gäller även för kurslitteratur

Bokbussen kör sina vanliga turer och tidigare restriktioner gäller fortfarande

Låna e-bok via bibliotekskatalogen (www. almedalsbiblioteket.se) och Biblioappen. Du kan låna max 3 böcker/vecka/låntagare (höjt maxtak från tidigare 2 böcker/vecka/låntagare)

Boken Kommer fortsätter sin verksamhet som idag dvs kör ut bokkassar till anmälda användare utifrån tidigare corona-säkring

Vi kan erbjuda ”Gott & Blandat” i litterär form. Du mailar in vilken kategori av påse du önskar, anger ditt lånekortsnummer och hämtar din önskade påse på avtalad tid. Varje påse innehåller 5-10 böcker/filmer/spel utifrån valt tema. Lånetid varierar (se kvitto i påsen). Lämna tillbaka i inkastet på baksidan av biblioteket. Kom ihåg att hålla avstånd. Ett bra sätt att få böcker som du kanske själv inte skulle hitta eller låna.

o Barnbokspåse (Små, mellan, större barn)

o Filmpåse (DVD)

o Lyrikpåse

o Feel-good-påse

o Deckarpåse

o Fantastikpåse

o Sällskapsspelspåse

o Ljudbokspåse

o Talbokspåse

o TV-spelspåse (PSP3, PSP2, PSP4, Xbox, Xboxone, Nintendo swich, Wii)

o Julpåse

o Biografipåse

o Kokbokspåse

o Hantverkspåse

o Take-away-pyssel (erbjuds i begränsad omfattning på vissa tider, se instagram @bibliotekenpagotland)

o Musikpåse (CD-skivor)

o Gotlandicapåse

Meröppet fortgår som vanligt men vi uppmanar våra besökare till att hålla avstånd genom skyltning

Skolbiblioteken Gråbo och Fårösund fortsätter hålla öppet mot skolan men vi begränsar antalet elever till ca 5 elever åt gången

Vid hög sjukfrånvaro gäller följande prioritetsordning: Hemse, Slite, Roma samt bemanna mot skolan på Gråbo och Fårösund

Låna e-bok via bibliotekskatalogen (www. almedalsbiblioteket.se) och Biblioappen. Du kan låna max 3 böcker/vecka/låntagare (höjt maxtak frå tidigare 2 böcker/vecka/låntagare