Uppgradering av bibliotekssystemet – begränsad service

Med start måndag 26/11 sker en större uppgradering av bibliotekssystemet.
Arbetet förväntas pågå under måndag 26/11 och tisdag 27/11 och innebär att flera tjänster inte är nåbara:
Sökning samt andra tjänster i bibliotekskatalogen, t ex omlån och reservationer.
Vi ber om överseende.