Nya villkor för fjärrlån

Från och med 1 juli utgår en avgift om 20 kr per lån av böcker beställda
som fjärrlån. Med fjärrlån avses böcker beställda från bibliotek utanför
Biblioteken på Gotland. Gäller inte studenter/personal vid Uppsala
universitet/Campus Gotland.

För fjärrlån av böcker utanför Norden utgår, som tidigare, en avgift om
150 kr/bok.

För kopior av artiklar utgår, som tidigare, en kostnad om 1 kr/A4.
Minimiavgift 20 kr/artikel (inom Norden). För kopior av artiklar
(utanför Norden) utgår en kostnad om 150 kr/artikel.