Låna E-böcker

Du söker fram boken som du vill låna i bibliotekets katalog. Logga in med
bibliotekskontonummer och pinkod. Ladda ned och öppna i ditt e-boksprogram.

Om det inte fungerar kan det bero på olika saker, t.ex:

Ditt konto kanske måste uppdateras
Du kanske redan har lånat två böcker den senaste veckan
Gränsen för hur många böcker som biblioteket har möjlighet att erbjuda per
månad är kanske nådd (kan ibland hända mot slutet av månaden)

Läs mer om hur du går tillväga under fliken "Sök" och rubriken "E-böcker"