Övriga bibliotek på Gotland


Gymnasiebiblioteken
– Wisbygymnasiet och Infoteket (Komvux)

Medicinska Fackbiblioteket – Visby Lasarett