Kontakt

Almedalsbiblioteket

Besöks- och leveransadress:
Cramérgatan 5
621 57 Visby

Postadress:
Box 1121
621 22 Visby

Telefon: 0498-26 90 90 (alla dagar 12.00-15.00)

Epost: info.almedalsbiblioteket@gotland.se

Organisationsnummer: 212000-0803

Fakturaadress:
Region Gotland
ZZ1608
Box 1341
621 24 Visby

Bokbussen

Bokbussen
Cramérgatan 5
62157 Visby

0704 47 74 47 (Bokbussen)

bokbuss@gotland.se

Burgsvik bibliotek

Hoburgsvägen 40 D
623 35 Burgsvik ( Se karta )
Tfn: 0498-204855

E-post: burgsvikbibliotek@gotland.se

Fårösund bibliotek

Fårösunds bibliotek
Kommunalvägen 9
62462 Fårösund ( Se karta )

Telefon 0498- 20 44 32
Epost:  farosundbibliotek@gotland.se

Gotlands länsbibliotek

Biblioteksutvecklare
Cecilia Herdenstam

cecilia.herdenstam@gotland.se

lansbiblioteket@gotland.se

Cramérgatan 5 621 57 Visby
Telefon: ‎070-7887900

Gråbobiblioteket

Gråbo torg 11  621 51 Visby (Se karta)
Postadress: Gråbo torg 11, 621 81  Visby
telefon 0498-269696
fax 0498-203532
epost grabobibliotek@gotland.se

Buss nr 1 från Östercentrum stannar nära biblioteket.

Hemse bibliotek

Hemse bibliotek

Storgatan 58

623 50 Hemse

0498-204627

hemsebibliotek@gotland.se

Klintehamn bibliotek

Donnerska Huset

Norra Kustvägen 2B
623 77 Klintehamn (Se karta)
Telefon: 0498 - 20 48 53
E-post: klintehamnbibliotek@gotland.se

Korpens bibliotek

Brömsebroväg  8
621 81 Visby (Se karta)

Telefon: 0498-26 87 49
Epost: korpenbibliotek@gotland.se

Roma bibliotek

Visbyvägen 33B
622 54  Romakloster (Se karta)

Telefon: 0498-20 44 38
E-post: romabibliotek@gotland.se


Slite bibliotek

Kommunhuset, Torget 5
624 48 Slite (Se karta)

Telefon: 0498 - 20 45 70
Epost: slitebibliotek@gotland.se

Östergarn bibliotek

Bygdegården
623 68  Katthammarsvik (Se karta)

Telefon: 0737-65 86 39

 E-post: ostergarnbibliotek@gotland.se

Tillgänglighet:

Parkera går att göra precis vid rampen till entrén.

Rampen gör det lätt att komma in med barnvagn eller rullstol.

Handikapptoalett finns i entrén.