Personal på Korpens bibliotek

Karin Blomquist

Bibliotekarie, filialföreståndare
Tfn  0498-26 87 49
E-post:  karin.blomquist@gotland.se


Gunilla Swebilius

Biblioteksassistent
Tfn  0498-26 87 49
Epost:  gunilla.swebilius@gotland.se