IMG_9773_2

Barn- och Ungdomsverksamhet

Barn och ungdomar är viktiga på Hemse Bibliotek. En tredjedel av våra medier vänder sig till er och vi har flera fritidsaktiviteter för dig som trivs på biblioteket samt en barn- och ungdomsbibliotekarie som finns här just för dig.

Har du ideér som du vill förverkliga; poetryslam, skrivarcirklar, bokklubbar, utställningar, teater - prata med ungdomsbibliotekarien.

Bok- och mediesamling

Vi har pekböcker och småbarnsböcker för de minsta, bilderböcker för förskolebarn och andra intresserade. Vi har också börja läsa-böcker för dig som precis börjat läsa och kapitelböcker för dig som vill läsa mer.

För äldre barn och ungdomar har vi en välfylld ungdomsavdelning. Det finns också fantasy, serier och böcker för unga vuxna på vuxenavdelningen.

Fritidsaktiviteter

Babystund

Sagostund för bebisar 3-12 månader och deras föräldrar. Vi rimmar, ramsar och läser böcker. 

Babybok2   Pyssel Hemse

Pokemon-häng

Några gånger per termin anordnar spelföreningen Östans Skuggor pokemon-häng i bibliotekets lokaler.

Sommarboken

Under sommaren 2023 kan man bland annat gå på tipspromenad i biblioteket. Årets teman är hjältar och väsen.

Bokstart Gotland

Bokstart är en del av det nationella projektet Bokstart som med stöd av Kulturrådet arbetar för att fler familjer skall bli läsande familjer och för att föräldrar skall börja läsa tidigt med sina barn.

I nuläget arbetar biblioteket, barnhälsovården och förskolorna samt öppna förskolan i och kring Hemse med projektet som startades 2018.

I projektet ingår också hembesök till nyblivna föräldrar med bokgåvor och tips om hur man kan läsa med sitt barn.

För mer info se: https://gotland.se/bokstart