Författarkvällar på Almedalsbiblioteket - Hur räddar vi vår planet och vår framtid?

Kategori: Författare
Plats: Almedalsbiblioteket, Almedalsbiblioteket, Foajén
När: måndag 4 juli kl. 20:00 - kl. 21:00
Arrangör: Almedalsbiblioteket, Förlaget Natur & Kultur

Johan Rockström, professor i miljövetenskap, chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning i Berlin samt medförfattare
till "Jorden : vår planets historia och framtid " i samtal med
Magnus Linton, författare, redaktör vid Institutet för framtidsstudier och för boken " Klimat och moral".

Samtalsledare: Anders Bergman, förläggare, Natur & Kultur


Johan Rockström.jpg Magnus Linton Klimat och moral Foto Cato Lein.jpg