GRAFIK, Katarina Minerva ställer ut t.o.m. september