"Challenging world heritage - en studentutställning"

Kategori: Utställning
Plats: Almedalsbiblioteket, Foajén
När: torsdag 3 juni kl (Hela dagen) - torsdag 17 juni kl (Hela dagen)
Arrangör: Uppsala Universitet Campus Gotland
Hemsida: https://www.campusgotland.uu.se/study/programme-page/?pKod=HHU2M&pInr=KULH

Världsarv är platser och traditioner med särskilt höga kultur- och naturvärden.
De har blivit utvalda och ska bevaras eftersom de är viktiga och har stor betydelse för hela mänskligheten.
Ofta lockar världsarvsstatus turister och bidrar på olika vis till samhällsutveckling.
Inte lika ofta debatteras utmaningar i relation till världsarv. Utmaningarna är mångfacetterade.
Det kan vara allt från att världsarv hotas av miljöförstöring, konflikt och förstörelse till att platser och traditioner hotas genom själva utpekandet som världsarv.
I den här utställningen illustreras några av dessa utmaningar.

Utställningen är en del av Heritage politics and identity, en kurs som ingår i det internationella masterprogrammet Cultural heritage and sustainable development i kulturvård vid Campus Gotland.

UUCG utställning.jpg