Tillfälliga förändringar av lånevillkoren med anledning av det nya coronaviruset

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Känner du dig inte fullt fullt frisk ska du stanna hemma och inte vistas i bibliotekets lokaler.

För att underlätta detta gör vi nu nedanstående tillfälliga förändringar i våra lånevillkor: 

  • Den normala lånetiden utökas från 28 dagar till 42 dagar
  • Inga förseningsavgifter kommer att belasta låntagare fram till och med den 31 augusti 2021, undantaget är Kursböcker.
  • Omlån hemifrån utökas från 3 gånger till 10 gånger (gäller alla media förutom böcker med reservationskö)
  • Snabblån och filmer kan omlånas hemifrån via vår  hemsida .
  • Bokinkastet är öppet dygnet runt.
  • Filmer och tv-spel lånas ut gratis.

Förändringarna gäller fram till och med 31/8-2021. Läs gärna en e-bok hemifrån  Du kan låna max 3 böcker under en 7 dagarsperiod.
Aktuell information om coronaviruset hittar du på  krisinformation.se  och på  Folkhälsomyndigheten

************************************************* * ************************************************* * *************************************