Villkor för fjärrlån

Det utgår en avgift om 20 kr per lån av böcker beställda
som fjärrlån. Med fjärrlån avses böcker beställda från bibliotek utanför
Biblioteken på Gotland. Gäller inte studenter/personal vid Uppsala
universitet/Campus Gotland.

För fjärrlån av böcker utanför Norden utgår, som tidigare, en avgift om
150 kr/bok.

För kopior av artiklar utgår, som tidigare, en kostnad om 1 kr/A4.
Minimiavgift 20 kr/artikel (inom Norden). För kopior av artiklar
(utanför Norden) utgår en kostnad om 150 kr/artikel.