Tillgänglighet - Östergarn

Parkering finns cirka 5 meter från biblioteket. Det är även tillåtet att parkera bredvid rampen som leder upp till biblioteket.

Du når biblioteket via trapp eller ramp.

Entrédörren har ingen dörröppnare.

När biblioteket är stängt kan du återlämna medier i två lådor som finns på trappen.

På plan 2 finns två tillgänglighetsanpassade toaletter.

Det finns ingen självserviceautomat för återlämning och utlån, du får hjälp av bibliotekarien i informationsdisken.

Informationsdisken finns till höger när man går in genom bibliotekets entrédörr på plan 2.

Oftast är byggnaden fri från pälsdjur, undantag kan förekomma.