Välkommen till Fårösunds bibliotek!


fårösund_lokalSkolan 


Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder från 15/7

Den kvadratmeterbegränsning som styr hur många personer som samtidigt får vistas i lokalen tas bort. Det är dock fortfarande varje person som ansvarar för att följa de allmänna grundläggande råden med att hålla avstånd, undvika trängsel, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symptom.

Det är viktigt att biblioteket inte används som mötesplats där man träffas och umgås. Lånedator finns åter tillgängligt, men skrivare och kopiator är tyvärr ur funktion.Fårösunds bibliotek är ett kombinerat skol- och folkbibliotek, beläget på Kommunalvägen 9 vid Fårösunds grundskola.

Här kan du låna litteratur för både barn och vuxna, ljudböcker, tidskrifter, film, och medier för personer med läsnedsättning. Du kan även låna bibliotekets dator eller surfa trådlöst, samt göra utskrifter eller kopior i svartvitt.

För info om tillgänglighet, se fliken till vänster.

Välkommen!


Sidan granskad / uppdaterad 2021-08-20