Välkommen till Fårösunds bibliotek!OBS! Biblioteket kommer vara stängt

11/2 t o m minst 31/3 p g a flytt till annan lokal.

Biblioteket flyttas till lokaler belägna i Fårösunds skola. Information om när biblioteket öppnar igen kommer under mars månad.

Inga lån, reservationer etc kan göras på Fårösunds bibliotek under den här  perioden. Återlämningslådan i Kustateljén (som är ett inkast i väggen i sidan av huset) kommer dock fortfarande att vara tillgänglig för återlämning tills vi öppnar i de nya lokalerna.

Vid frågor rörande lån, reservationer och annat biblioteksrelaterat kontakta något av våra andra bibliotek, t ex Slite bibliotek tel nr 0498-204570.


hp215 hp315

Fårösunds bibliotek befinner sig på Kustateljén. Här finner du litteratur för både barn och vuxna, ljudböcker, tidskrifter, film samt medier för personer med läsnedsättning.

Vi delar lokaler med Film på Gotland, Fårösunds folkhögskola och Fårösunds ungdomsgård. Det gör att biblioteket även är tillgängligt under obemannade tider och du kan själv låna och återlämna böcker via vår låneautomat.


Sidan granskad/uppdaterad 2019-01-31