Det resande demokratilabbet

Kategori: Utställning
Plats: Almedalsbiblioteket, Hörnan
När: måndag 1 juli kl (Hela dagen) - fredag 19 juli kl (Hela dagen)

I utställningen Det resande demokratilabbet kliver du fysiskt in i den värld ungdomar vistas i dagligen. En värld full av missledande information och starka krafter men även stora möjligheter.

Det resande demokratilabbet är en vandringsutställning som under ett år ska visas på ett 30-tal folkbibliotek runt om i landet. Syftet med utställningen är att ge verktyg som stärker elever och unga vuxnas förmåga till självständiga och oberoende bedömning av olika källors trovärdighet och ideologiska utgångspunkt.

Utställningen identifierar de tekniker propagandisten använder och hur propagandan paketeras för att nå så många som möjligt. Detta leder oss in på förutsättningarna som gör att unga individer riskerar att svälja propaganda och vinklad information alldeles för lätt, samtidigt som vi fördjupar oss i hur ungdomarna kan utveckla kunskapen att genomskåda den.

Vandringsutställningen Det resande demokratilabbet är utformad så att du möter fyra teman. Propagandalabbet där du synar framgångsfaktorerna för propagandisten och hur hen paketerar sina budskap. Åsiktsmaskinen där alla Influencers trängs och pekar ut åsiktskorridorer och designar din världsbild. Här identifierar vi Vem som lyssnar på unga människor och Var. Men mesta av allt förmedlar vi Första hjälpen och utvecklar Överlevnadskit – allt för att du ska lämna Det resande demokratilabbet som en framgångsrik Propagandaavslöjare.

Det resande demokratilabbet produceras av Arbetets museum i samarbete med Statens medieråd, Sensus och KB med finansiering av Svenska Postkodstiftelsen.

Kontakta Linda Wagenius för att boka en guidad visning linda.wagenius@gotland.se , tel 0498-26 93 75

Evenemang kopplade till utställningen under Almedalsveckan:

1 juli kl 15-18 http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/60316

3 juli kl 20-21.30 http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59482

6 juli kl 12-15 http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/60326