GotlandsMusikens Jazzgrupp

Kategori: Musik
Plats: Roma, Roma bibliotek
När: fredag 24 maj kl. 14:00 - kl. 15:00
Arrangör: Gotlandsmusiken och Roma bibliotek

Välkommen på konsert med GotlandsMusikens Jazzgrupp! Fika finns att köpa till självkostnadspris.