Sagostund

Kategori: Barn
Plats: Roma, Roma bibliotek
När: tisdag 7 maj kl. 09:30 - kl. 10:00
Arrangör: Roma bibliotek

Agneta Gazelius berättar och dramatiserar en saga. Välkomna!