GotlandsMusikens Brass

Kategori: Musik
Plats: Slite, Slite bibliotek
När: torsdag 24 januari kl. 14:00 - kl. 15:00
Arrangör: Region Gotland, Slite bibliotek och ABF
Hemsida: http://www.bibliotek.gotland.se/slite

GotlandsMusikens Brassgrupp underhåller ofta med gamla och nya toner.
Konserten är gratis. Fika finns till självkostnadspris.